Nauczyciele

  Konsultacje nauczycieli

 Anna Włodarczyk-Klębowska  dyrektor,
 język polski
 Izabela Kawa
 zastępca dyrektora,
 wychowanie fizyczne
 Aneta Gaida   religia, przyroda
 Małgorzata Pieczka-Izydorczyk   j. polski
 Emilia Bazylkiewicz  wychowawca świetlicy
 Katarzyna Bodek  j. polski
 Halina Brzezina  biologia, przyroda
 Katarzyna Chabior-Mundała  historia, WDŻ,
 wiedza o społeczeństwie
 Katarzyna Droździk-Stańkowska  psycholog
 Katarzyna Gadecka  kierownik świetlicy
 Patrycja Gębczyk  religia
 s. Helena Skupień  religia
 Małgorzata Gogola  wychowanie fizyczne
 Andrzej Hołdan  religia
 Mariola Ilnicka  nauczanie zintegrowane,
 edukacja wczesnouczniowska
 Ewa Danielewicz  j. niemiecki
 Augustyna Janta  j. angielski
 Mariola Jasiewicz  matematyka
 Aneta Jendros  j. niemiecki
 Dariusz Jędrzejczyk  wychowanie fizyczne
 Wincenty Kawa  wychowanie fizyczne
 Maria Kobielska  nauczanie zintegrowane,
 edukacja wczesnouczniowska
 Mariola Konieczna  j. polski
 Kamilla Kot  nauczanie zintegrowane,
 edukacja wczesnouczniowska
 Izabela Kowalska-Jaunich  chemia, przyroda, fizyka
 Aneta Kozłowska  bibliotekarz, j. francuski
 Dorota Kupczyk-Strożyk  geografia, przyroda
 Joanna Kurpiel  j. polski
 Urszula Łabędzka  informatyka, technika,
 edukacja dla bezpieczeństwa
 Małgorzata Makarowska-Wrzosek  informatyka
 Anna Michalska  chemia, przyroda
 Anna Mochtak  matematyka
 Ewa Niżnik  nauczanie zintegrowane,
 edukacja wczesnouczniowska
 Katarzyna Ochabska-Olko  historia, WDŻ,
 wiedza o społeczeństwie
 Agnieszka Olender  wychowanie fizyczne
 Irena Orawiec  nauczanie zintegrowane,
 edukacja wczesnouczniowska
 Jolanta Pawlak  matematyka, pedagog
 Dorota Pawlus  wychowanie fizyczne
 Beata Pilśniak  pedagog
 Maria Pluskota-Wodzińska  wychowawca świetlicy
 Bożena Polewiak  wychowanie fizyczne
 Mariola Pozowska  nauczanie zintegrowane,
 edukacja wczesnouczniowska
 Aleksandra Przybyłek  j. angielski
 Mieczysław Setla  muzyka, plastyka
 Adam Skorzec  wychowanie fizyczne
 Iwona Skorzec  j. angielski
 Jadwiga Sobczak  biblioteka, j. hiszpański
 Aldona Szkalska  nauczanie zintegrowane,
 edukacja wzczesnouczniowska
 Beata Ślusarczyk  matematyka
 Marzena Śmiałecka  j. angielski
 Elżbieta Świerc  matematyka
 Anna Świerdza  wychowawca świetlicy
 Ilona Tymińska  j. polski, historia
 Lilianna Woroniuk-Setla  muzyka, plastyka
 Małgorzata Zielińska  j. angielski